อยากสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกหลานสนใจวิทยาศาสตร์?

อยากสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกหลานสนใจวิทยาศาสตร์?

คอลัมน์ “ดร.ณัชร จัดหนังสือ” เล่มที่ 373 วันนี้ จะมาคุยถึงหนังสือชื่อ “ผมได้รับรางวัลโนเบล…

Read More

ถ้าคุณต้องประสบกับแผ่นดินไหว คุณจะรอดมาได้หรือไม่?

ถ้าคุณต้องประสบกับแผ่นดินไหว คุณจะรอดมาได้หรือไม่?

คอลัมน์ “ดร.ณัชร จัดหนังสือ” เล่มที่ 320 วันนี้ จะมาคุยถึงหนังสือชื่อ “เอาชีวิตรอดจากแผ่นด…

Read More

ถ้าคุณหลุดเข้าไปในถ้ำลึกจะหาทางออกมาได้หรือไม่?

ถ้าคุณหลุดเข้าไปในถ้ำลึกจะหาทางออกมาได้หรือไม่?

คอลัมน์ “ดร.ณัชร จัดหนังสือ” เล่มที่ 305 วันนี้ จะมาคุยถึงหนังสือชื่อ “เอาชีวิตรอดในถ้ำลึก…

Read More

อยากอ่านการ์ตูนสอนวิทยาศาสตร์ผ่านนิยายสืบสวนสอบสวน?

อยากอ่านการ์ตูนสอนวิทยาศาสตร์ผ่านนิยายสืบสวนสอบสวน?

คอลัมน์ “ดร.ณัชร จัดหนังสือ” เล่มที่ 301 วันนี้ จะมาคุยถึงหนังสือชื่อ “Tales Runner ยอดนัก…

Read More

อยากได้แรงบันดาลใจจากชีวิตไอน์สไตน์ไหมคะ?

อยากได้แรงบันดาลใจจากชีวิตไอน์สไตน์ไหมคะ?

คอลัมน์ “ดร.ณัชร จัดหนังสือ” เล่มที่ 298 วันนี้ จะมาคุยถึงหนังสือชื่อ “แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์…

Read More

อยากอ่านการ์ตูนสอนวิทยาศาสตร์ผ่านนิยายสืบสวนสอบสวน?

อยากอ่านการ์ตูนสอนวิทยาศาสตร์ผ่านนิยายสืบสวนสอบสวน?

คอลัมน์ “ดร.ณัชร จัดหนังสือ” เล่มที่ 291 วันนี้ จะมาคุยถึงหนังสือชื่อ “Tales Runner ยอดนัก…

Read More

อยากได้แรงบันดาลใจจากสุดยอดนักประดิษฐ์ของโลกไหมคะ?

อยากได้แรงบันดาลใจจากสุดยอดนักประดิษฐ์ของโลกไหมคะ?

คอลัมน์ “ดร.ณัชร จัดหนังสือ” เล่มที่ 289 วันนี้ จะมาคุยถึงหนังสือชื่อ “ทอมัส เอดิสัน ผู้ปร…

Read More

อยากเรียนรู้เกี่ยวกับป่าดงดิบในอาเซียนไหมคะ?

อยากเรียนรู้เกี่ยวกับป่าดงดิบในอาเซียนไหมคะ?

คอลัมน์ “ดร.ณัชร จัดหนังสือ” เล่มที่ 275 วันนี้ จะมาคุยถึงหนังสือชื่อ “เอาชีวิตรอด ตะลุยป่…

Read More

มีลูกหลานสนใจเรียนหมอ?

มีลูกหลานสนใจเรียนหมอ?

คอลัมน์ “ดร.ณัชร จัดหนังสือ” เล่มที่ 260 วันนี้ จะมาคุยถึงหนังสือชื่อ “เอาชีวิตรอดในร่างกา…

Read More

มีลูกหลานสนใจเรียนหมอ?

มีลูกหลานสนใจเรียนหมอ?

คอลัมน์ “ดร.ณัชร จัดหนังสือ” เล่มที่ 255 วันนี้ จะมาคุยถึงหนังสือชื่อ “เอาชีวิตรอดในร่างกา…

Read More