พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เล่มนี้เป็นอย่างไร?

พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เล่มนี้เป็นอย่างไร?

คอลัมน์ “ดร.ณัชร จัดหนังสือ” เล่มที่ 195 วันนี้ จะมาคุยถึงหนังสือชื่อ “นารีนครา” ค่ะ =ภาพร…

Read More

มีการ์ตูนที่น่ารักจนต้องอมยิ้มที่สอนธรรมะได้อย่างลึกซึ้งแต่เรียบง่ายด้วยหรือ?

มีการ์ตูนที่น่ารักจนต้องอมยิ้มที่สอนธรรมะได้อย่างลึกซึ้งแต่เรียบง่ายด้วยหรือ?

คอลัมน์ “ดร.ณัชร ชวนจัดตู้หนังสือ” เล่มที่ 36 วันนี้ จะมาคุยถึงหนังสือชื่อ “เจ้าอู๊ดชิตตะก…

Read More