พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เล่มนี้เป็นอย่างไร?

พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เล่มนี้เป็นอย่างไร?

คอลัมน์ “ดร.ณัชร จัดหนังสือ” เล่มที่ 195 วันนี้ จะมาคุยถึงหนังสือชื่อ “นารีนครา” ค่ะ =ภาพร…

Read More

หนังสือที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง!

หนังสือที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง!

คอลัมน์ “ดร.ณัชร จัดหนังสือ” เล่มที่ 172 วันนี้ จะมาคุยถึงหนังสือชื่อ “มหาบพิตร: ในหลวงทรง…

Read More

คนเยอรมันเมื่อ 250 ปีที่แล้วมีจินตนาการอย่างไรบ้าง?

คนเยอรมันเมื่อ 250 ปีที่แล้วมีจินตนาการอย่างไรบ้าง?

คอลัมน์ “ดร.ณัชร จัดหนังสือ” เล่มที่ 134 วันนี้ จะมาคุยถึงหนังสือชื่อ “นิทานโกหกเยอรมัน” ซ…

Read More

พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เล่มใหม่นี้เกี่ยวกับอะไร?

พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เล่มใหม่นี้เกี่ยวกับอะไร?

คอลัมน์ “ดร.ณัชร จัดหนังสือ” เล่มที่ 102 วันนี้ จะมาคุยถึงหนังสือชื่อ “รอยยิ้มและน้ำตาของห…

Read More

พระราชนิพนธ์แปลจากภาษาจีนของสมเด็จพระเทพฯเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร?

พระราชนิพนธ์แปลจากภาษาจีนของสมเด็จพระเทพฯเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร?

คอลัมน์ “ดร.ณัชร จัดหนังสือ” เล่มที่ 39 วันนี้ จะมาคุยถึงหนังสือชื่อ “ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน”…

Read More