ถ้าคุณติดอยู่กลางเทือกเขาหิมาลัยจะทำอย่างไรดีคะ?

ถ้าคุณติดอยู่กลางเทือกเขาหิมาลัยจะทำอย่างไรดีคะ?

คอลัมน์ “ดร.ณัชร จัดหนังสือ” เล่มที่ 223 วันนี้ จะมาคุยถึงหนังสือชื่อ “เอาชีวิตรอดจากหิมาล…

Read More

เคยฝันว่าจะพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ไหมคะ?

เคยฝันว่าจะพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ไหมคะ?

คอลัมน์ “ดร.ณัชร จัดหนังสือ” เล่มที่ 222 วันนี้ จะมาคุยถึงหนังสือชื่อ “เอาชีวิตรอดจากหิมาล…

Read More

อยากอ่านหนังสือภาพสนุก ๆ เกี่ยวกับอังกฤษไหมคะ?

อยากอ่านหนังสือภาพสนุก ๆ เกี่ยวกับอังกฤษไหมคะ?

คอลัมน์ “ดร.ณัชร จัดหนังสือ” เล่มที่ 202 วันนี้ จะมาคุยถึงหนังสือชื่อ “เกรต บริเตน: ทุกเรื…

Read More

อยากอ่านเกร็ดความรู้เรื่องนครวัดไหมคะ?

อยากอ่านเกร็ดความรู้เรื่องนครวัดไหมคะ?

คอลัมน์ “ดร.ณัชร จัดหนังสือ” เล่มที่ 185 วันนี้ จะมาคุยถึงหนังสือชื่อ “เอาชีวิตรอดในนครวัด…

Read More

อยากอ่านเกร็ดประวัติศาสตร์แบบสนุก ๆ ไหมคะ?

อยากอ่านเกร็ดประวัติศาสตร์แบบสนุก ๆ ไหมคะ?

คอลัมน์ “ดร.ณัชร จัดหนังสือ” เล่มที่ 184 วันนี้ จะมาคุยถึงหนังสือชื่อ “เอาชีวิตรอดในนครวัด…

Read More

อยากอ่านหนังสือภาพสนุก ๆ เกี่ยวกับเมืองจีนไหมคะ?

อยากอ่านหนังสือภาพสนุก ๆ เกี่ยวกับเมืองจีนไหมคะ?

คอลัมน์ “ดร.ณัชร จัดหนังสือ” เล่มที่ 169 วันนี้ จะมาคุยถึงหนังสือชื่อ “จีน: ทุกเรื่องที่จำ…

Read More