สนใจเรื่องการฝึกสมองแนว NLP?

คอลัมน์ “ดร.ณัชร จัดหนังสือ” เล่มที่ 366 วันนี้ จะมาคุยถึงหนังสือชื่อ “สำเร็จไว ถ้าใช้สมองเป็น”

=ภาพรวม=

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแนะนำวิธีการฝึกสมองด้วยศาสตร์ที่เรียกว่า “โปรแกรมภาษาสมอง” หรือ NLP (Neuro Linguistic Programming) ค่ะ

ในเล่ม ผู้เขียนได้อธิบายถึงการทำงานของสมองอย่างคร่าว ๆ และแนะนำวิธีทำเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ให้สำเร็จได้โดยอาศัยกลไกการทำงานของสมองและ “กฎของแรงดึงดูด” มาช่วย

=น่าสนใจจากในเล่ม=

*  คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะรู้ว่าเขาต้องการอะไรและนึกถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการอยู่ตลอดเวลา  ในขณะที่คนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จจะคิดตรงข้าม คือนึกถึงสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการตลอดเวลา เช่น หนี้สิน ความล้มเหลว การทรยศหักหลัง การนอกใจ ความอ้วน และ ความกลัว เป็นต้น

*  คนที่จะประสบความสำเร็จต้องสามารถวิเคราะห์ได้ว่า อะไรที่เป็นอุปสรรคอยู่ในขณะนี้  รู้จักตั้งคำถามตนเองว่าเราจะเปลี่ยนชีวิตตนเองได้อย่างไร  และจะต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง

*  อุปสรรคที่ฉุดรั้งความสำเร็จคือ 1) ไม่ชัดเจนในสิ่งที่ตนอยากได้  2) ไม่มีแผนการสู่ความสำเร็จ  3) มีความขัดแย้งภายในตนเอง  4) มีข้อจำกัดในการตัดสินใจ (เช่น มีอารมณ์ลบ ความคิดลบ หรือความเชื่อที่จำกัดตนเอง)  5) ติดอยู่ในโซนขี้เกียจ

*  สมองเก็บข้อมูลผ่านประสาททั้ง 5  นอกจากนี้ภาษาพูดของคนเราก็ส่งผลถึงอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับคำ ๆ นั้น  คนที่นึกคำว่า “งาน” จะนึกถึงการทำงานดึก เจ้านายต่อว่า  ให้เปลี่ยนความคิดเป็น “งาน” เท่ากับ “เงินที่เข้ามาทุกเดือน” หรือ “เจ้านายที่หวังดีกับเรา” แทน

*  สมองคือแหล่งเก็บข้อมูลขนาดใหญ่  แต่เนื่องจากมีข้อมูลไหลเข้ามาในสมองมากมายในแต่ละวินาที  สมองจึงต้องเลือกจำเฉพาะส่วนที่สำคัญและลบที่เหลือทิ้งไป  ใช้วิธีการ “เหมารวม” ข้อมูลเบื้องต้นไว้ก่อนเพื่อให้ทำงานได้เร็วขึ้น  และการ “เหมารวม” ข้อมูลนี้เองจะสร้างรูปแบบความเชื่อในสมองของคุณ

*  สมองมีเรดาร์  คุณเชื่ออย่างไร คุณก็จะเห็นอย่างนั้น

*  สมองจะประเมินความหมายในทุกเหตุการณ์และเราเลือกได้ว่าจะให้ความหมายมันอย่างไร  โดยมี “ความเจ็บปวด” และ “ความพึงพอใจ” เป็นแรงขับ

*  ประสบการณ์ในอดีตทั้งหมดมีส่วนสรรสร้าง “แผนที่สมอง”  ซ่งประกอบไปด้วยความเชื่อ คุณค่าที่เรายึดถือ ทัศนคติของเราต่อสิ่งต่าง ๆ ลักษณะเฉพาะของตัวเราเอง และภาษา

*  ความคิดส่งผลต่ออารมณ์  อารมณ์ส่งผลต่อการกระทำ  การกระทำส่งผลต่อความสำเร็จ

*  คุณคิดและเห็นเช่นไร คุณก็จะได้และเห็นเช่นนั้น  ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จ คุณต้องคิดเหมือนคนที่ประสบความสำเร็จ

*  หลักการตั้งเป้าหมายที่ดี คือ  1) เฉพาะเจาะจง  2) วัดผลได้  3) พอเป็นไปได้  4) มีความสำคัญหรือเกี่ยวข้องต่อตัวเราจริง ๆ  5) มีระยะเวลาที่ชัดเจน  และควรย่อยเป้าหมายให้สามารถประสบความสำเร็จได้ทีละเล็กน้อยในระยะเวลาอันสั้นเพื่อรักษาแรงจูงใจเอาไว้

*  ควรใช้คำเชิงบวกตั้งเป้าหมาย  เช่น  แทนที่จะตั้งเป้าว่า “จะลดความอ้วน 10 กิโลฯ”  ให้เปลี่ยนเป็น “ฉันจะมีน้ำหนัก … กิโล ภายในปีนี้”  นอกจากนี้ควรลงมือทำตามเป้าหมายทันทีและพยายามใส่ความสนุกเข้าไปในสิ่งที่ต้องทำเพื่อไปถึงเป้าหมาย

=ความเห็นส่วนตัวผู้วิจารณ์=

NLP และ “กฎของแรงดึงดูด” เป็นศาสตร์ที่นักวิชาการหลายคนยังมองว่าเป็น pseudoscience  หรือการสรุปผลที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานของวิทยาศาสตร์หรือความจริง

ส่วนตัวนั้นผู้วิจารณ์คิดว่า เคล็ดลับความสำเร็จที่ทนทานต่อการพิสูจน์มามากกว่า 2,500 ปีก็คือ หลักอิทธิบาท 4  ที่นำด้วยฉันทะซึ่งตั้งอยู่บนฐานของสติและปัญญา  ในขณะที่ทุกครั้งที่ผู้วิจารณ์อ่านเรื่องของ NLP หรือกฎของแรงดึงดูดจะรู้สึกว่าตั้งอยู่บนฐานของกิเลสคือตัณหาหรือความทะยานอยาก

หนังสือชื่อ “สำเร็จไว ถ้าใช้สมองเป็น” โดย ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล บริษัท วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด กันยายน 2558 ราคา 195 บาท

——————————————————————

เกร็ดน่ารู้:

*  เด็กเวียดนามอ่านหนังสือเล่มโดยเฉลี่ยปีละ 60 เล่ม/คน

*  คนไทยถึง 40% ไม่อ่านหนังสือเล่มใด ๆ เลย

*  แม้ในหมู่คนไทยที่อ่านหนังสือก็อ่านโดยเฉลี่ยเพียงปีละ 4 เล่ม/คน

คอลัมน์  “ดร.ณัชร จัดหนังสือ” นี้ จึงมีขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศชาติ

——————————————————————-

ขอเชิญติดตามหนังสือ “สำเร็จไว ถ้าใช้สมองเป็น” ทั้งแบบรูปเล่มและรูปแบบ e-book ได้ที่ https://goo.gl/1RizfW

Related posts