อยากสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกหลานสนใจวิทยาศาสตร์?

คอลัมน์ “ดร.ณัชร จัดหนังสือ” เล่มที่ 373 วันนี้ จะมาคุยถึงหนังสือชื่อ “ผมได้รับรางวัลโนเบล เล่ม 1”

=ภาพรวม=

หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในซีรี่ส์การ์ตูนความรู้ของนานมี บุ๊คส์ ในหมวด “ประวัติบุคคล”  โดยเล่มนี้เป็นเรื่องราวของผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ 2 ท่าน คือ นพ.โรแบร์ท โคค ผู้ค้นพบเชื้อวัณโรค และ นพ.เฟรเดอริก แบนติง  ผู้ค้นพบอินซูลินรักษาโรคเบาหวาน

เนื้อหาในเล่มได้รับการตรวจสอบข้อมูลโดดยคณะอาจารย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประเทศเกาหลี  นอกจากจะให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกระบวนการเกิดโรคและรักษาโรคแล้ว  ยังสอดแทรกข้อคิดผ่านวิธีเล่าเรื่องให้ผู้อ่านมองเห็นด้วยว่า ก่อนที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องใด ๆ นั้นทุกคนล้วนแต่ต้องทุ่มเทกายและใจเป็นอย่างมากเป็นระยะเวลาไม่น้อย

นอกจากนี้ยังให้แรงบันดาลใจในการที่จะใช้ความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อีกด้วย  เหมาะสำหรับผู้อ่านทุกวัย

=น่าสนใจจากในเล่ม=

*   จุลินทรีย์ (microorganism) คือสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมาก มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เช่น ไวรัส แบคทีเรีย รา ยีสต์ โพรโตซัว  การศึกษาจุลินทรีย์เริ่มมาตั้งแต่ปี 1674 โดยนักจุลชีววิทยาชาวฮอลันดา

*  โรแบร์ท โคค (ค.ศ.1843-1910) เป็นแพทย์ชาวเยอรมัน  ในปีค.ศ. 1876 เขาค้นพบแบคทีเรียที่ก่อโรคแอนแทร็กซ์  ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากสัตว์แล้วแพร่มาสู่คน  ผู้ป่วยโรคนี้ส่วนใหญ่เสียชีวิต

*  การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคทำได้โดยการดูดเลือดจากสัตว์ที่เป็นโรคแล้วนำมาเพาะเลี้ยงเชื้อในสภาวะที่เหมาะสม  แล้วนำเชื้อนั้นไปฉีดในหนูทดลอง  ถ้าหนูตายแสดงว่าเชื้อนั้นเป็นเชื้อก่อโรค

*  ต่อมาในปีค.ศ. 1882 โคคค้นพบแบคทีเรียซึ่งเป็นเชื้อก่อวัณโรค  โคคศึกษาโรคนี้จนสกัดสารที่ชื่อว่า ทูเบอร์คิวลิน ซึ่งช่วยตรวจสอบวัณโรคได้  งานวิจัยนี้ทำให้โคคได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ในปีค.ศ. 1905

*  โคคเป็นผู้วางรากฐานของวิชา จุลชีววิทยา  หลังจากเขาได้รับรางวัลโนเบล 3 ปี  เพาล์ แอร์ลิค เพื่อนของเขาก็ได้รับรางวัลโนเบลจากการค้นพบซิฟิลิส  ในปี 1926 คะสึซะบุโร ยะมะงิวะ ลูกศิษย์ของโคคได้รับรางวัลด้านการวิจัยโรคมะเร็ง  และฟรีดิช เลิฟเฟลอร์ใช้หลักการของโคคค้นพบเชื้อก่อโรคคอตีบ

*  เฟรเดอริก แบนติง เป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาวแคนาดา  เขาค้นพบอินซูลิน สารที่หลั่งจากตับอ่อนซึ่งช่วยรักษาโรคเบาหวาน

*  โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ  น้ำตาลส่วนหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นพลังงานให้แก่ร่างกาย  แต่ถ้าเหลือมันจะเปลี่ยนรูปเป็นไกลโคเจนสะสมตามตับและกล้ามเนื้อ

*  ฮอร์โมนที่ทำหน้าที่จัดการน้ำตาลในเลือดคือ อินซูลิน  ถ้าขาดอินซูลินน้ำตาลในเลือดจะสูงกว่าปกติ  แรก ๆ เบาหวานจะไม่มีอาการ  อาจน้ำหนักลด หิวบ่อย กินเก่ง ปัสสาวะบ่อย  กว่าจะรู้ตัวก็มีโรคแทรกซ้อนแล้ว  เช่น สายตาไม่ดี ความดันโลหิตสูง และโรคไต  ซึ่งทำให้เสียชีวิตได้

*  ในสมัยนั้นการทดลองเรื่องโรคเบาหวานเป็นเรื่องยากมาก ไม่เคยมีใครทำสำเร็จ  แต่แบนติงสนใจเรื่องนี้มากและได้ใช้ความพยายามอย่างหนักให้ศาสตราจารย์แมกเลียตเป็นที่ปรึกษาเขาเพื่อได้เข้าถึงห้องทดลองและได้เรียนรู้เกี่ยวกับตับอ่อน

*  ด้วยความพยายามทุ่มเทของแบนติง  ในที่สุดเขาก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ในปี 1905 จากการค้นพบอินซูลินร่วมกับศาสตราจารย์ เจ.เจ.อาร์.แมกเลียต ที่มหาวิทยาลัยโตรอนโต

หนังสือชื่อ “ผมได้รับรางวัลโนเบล เล่ม 1” โดย Haneon แปลโดย รัดเกล้า ภู่ทอง การ์ตูนความรู้นานมีบุ๊คส์  ตุลาคม 2558  208 หน้า ราคา 165 บาท

——————————————————————

เกร็ดน่ารู้:

*  เด็กเวียดนามอ่านหนังสือเล่มโดยเฉลี่ยปีละ 60 เล่ม/คน

*  คนไทยถึง 40% ไม่อ่านหนังสือเล่มใด ๆ เลย

*  แม้ในหมู่คนไทยที่อ่านหนังสือก็อ่านโดยเฉลี่ยเพียงปีละ 4 เล่ม/คน

คอลัมน์  “ดร.ณัชร จัดหนังสือ” นี้ จึงมีขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศชาติ

——————————————————————-

ขอเชิญติดตามหนังสือ “ผมได้รับรางวัลโนเบล เล่ม 1” ได้ที่ https://goo.gl/sjJ82g

Related posts