My Animal Masks

#MyAnimalMasks หน้ากากเพื่อนสัตว์ของหนู ตอน โอ้โฮเพื่อนสัตว์ตัวโต๊โต
————————–————————–——-
ชวนเด็กๆ มาฝึกทักษะด้านภาษากับ My Animal Masks หน้ากากเพื่อนสัตว์ของหนู ตอน โอ้โฮเพื่อนสัตว์ตัวโต๊โต https://goo.gl/6QqRcn หน้ากากรูปสัตว์สีสันสดใส กระตุ้นการเรียนรู้ทางภาษาของเด็ก (=^.^=) มีคำอ่าน เรียนรู้คำศัพท์ 3 ภาษา อังกฤษ-จีน-ไทย พิมพ์ด้วยหมึก Soy Ink หมึกปลอดสารพิษ ที่คุณพ่อ-คุณแม่มั่นใจได้ว่าปลอดภัยกับเด็ก ๆ แน่นอน
ปฏิเสธไมได้เลยว่าในยุคสมัยนี้ ภาษาที่สอง และภาษาที่สาม เป็นสิ่งสำคัญที่เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของคนยุคนี้ และเพื่อเป็นการปูพื้นฐานทักษะด้านภาษาให้กับเด็ก ๆ คุณพ่อ-คุณแม่ สามารถเตรียมสื่อการเรียนการสอนเบื้องต้นให้กับลูกได้https://goo.gl/rOCTE7 โดยเด็กในวัยแรกเกิด-7 ปี เป็นวัยที่เหมาะกับการเรียนรู้ด้านภาษา สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการฝึกให้เด็ก ๆ ได้เริ่มต้นการเรียนรู้ด้านการสื่อสาร และภาษาต่าง ๆ ซึ่งคุณพ่อ-คุณแม่ สามารถพูดคุย หรือหากิจกรรมที่เสริมทักษะเล่นกับลูกได้ ส่วนใหญ่แล้วการฝึกทักษะด้านภาษาให้กับเด็ก จะเริ่มจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว หรือประสบการณ์ที่พบได้ในชีวิตประจำวันเป็นหลัก โดยคุณพ่อ-คุณแม่สามารถเริ่มต้นจาก การสอนคำศัพท์ง่าย ๆ ให้กับลูก ยกตัวอย่างเช่น ตัวเลข สี หรือสัตว์ ต่าง ๆ เป็นต้น
สำหรับ My Animal Masks หน้ากากเพื่อนสัตว์ของหนู จะมีวิธีใช้เบื้องต้นให้คุณพ่อ-คุณแม่ทำกิจกรรมกับเด็ก ๆ ในการทายคำศัพท์ (1 ชุด ประกอบด้วย 10 หน้ากาก) มีคำอ่านทั้ง 3 ภาษา อังกฤษ-จีน-ไทย เพื่อให้เด็ก ๆ เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ ได้เห็นภาพ และทำให้จดจำได้ง่าย ซึ่งทักษะความจำที่นำมาใช้งาน (Working Memory) เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับเด็ก มีผลต่อการเรียนในระดับสูงต่อไป#ซีเอ็ดออนไลน์ #AnimalMasks #หน้ากากสัตว์
————————–————————–——-
สนใจสินค้า หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ ติดต่อได้ที่
Tel. 02-739-8753, 02-739-8754 และ e-commerce@se-ed.com
SE-ED Online Shopping เราเป็นที่หนึ่งเรื่องความรับผิดชอบ ที่สุดของความพึงพอใจ คือ ความไว้วางใจจากลูกค้า

Related posts