อยากได้แรงบันดาลใจในการเจริญสติภาวนาไหมคะ?

คอลัมน์ “ดร.ณัชร จัดหนังสือ” เล่มที่ 53 วันนี้ จะมาคุยถึงหนังสือชื่อ “หลวงปู่ดูลย์” ค่ะ

=ภาพรวม=
หนังสือเล่มเล็กกะทัดรัดนี้เป็นหนังสือชีวประวัติพร้อมทั้งหลักธรรมคำสอนของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ค่ะ มีภาพประกอบบ้างเล็กน้อย รวมถึงภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้ากราบนมัสการหลวงปู่ดูลย์ในวาระต่าง ๆ ด้วยค่ะ
สิ่งแรกที่ผู้วิจารณ์ผู้ยังรู้น้อยเพิ่งได้เรียนรู้ก็คือชื่อของท่านคือหลวงปู่ดูลย์นั้นสะกดด้วย สระอู ค่ะ หลงเข้าใจผิดว่าสะกดด้วย สระอุ เป็นหลวงปู่ดุลย์ มาเสียตั้งนาน!
=โครงสร้างหนังสือ=
มี 13 บทสั้น ๆ ดังนี้ค่ะ 1) วัยเยาว์: จากท้องนาสู่โรงละคร 2) สู่ร่มเงาพุทธศาสนา 3) เสาะหาครูอาจารย์และสหายธรรม 4) การธุดงค์ของกาย การท่องไปของจิต 5) เข้าถึงแก่นธรรม 6) เรื่องเล่าระหว่างทาง 7) ภารกิจเพื่อพระศาสนา 8) พระลูกศิษย์ 9) ปัจฉิมวัยและมรณภาพ 10) หลวงปู่ดูลย์กับในหลวง 11) คติธรรมของหลวงปู่ดูลย์ 12) วัดบูรพาราม และ 13) เหรียญและวัตถุมงคล
=ประวัติหลวงปู่ดูลย์อย่างย่อ=
หลวงปู่ดูลย์เกิดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 คือ ปีพ.ศ. 2431 ในครอบครัวชาวนาที่จังหวัดสุรินทร์ มีจิตใจฝักใฝ่ที่จะบวชเองตั้งแต่ยังเป็นเด็กหนุ่ม หลังได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ให้บวชแล้วต้องหัดการภาวนาเองถึง 10 พรรษากว่าจะได้พบหลวงปู่มั่น
หลวงปู่มีจิตใฝ่ในการธุดงค์ ช่วงออกพรรษาท่านจะออกธุดงค์อยู่ตลอดทั้งปีเสมอ มีสมณสารูปและจริยวัตรที่สงบสำรวม มักน้อย งดงาม เป็นที่เลื่อมใสของสาธุชนทั่วไป เคยได้ถวายวิสัชนาธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายครั้ง
หลวงปู่ดูลย์แสดงธรรมได้ลึกซึ้งเสมอจวบจนวาระสุดท้ายก่อนมรณภาพ ซึ่งท่านได้อธิบายขั้นตอนการดับของแต่ละขันธ์ในการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าอย่างละเอียดค่ะ (อ่านได้ในหนังสือเล่มนี้)
=หลักธรรมคำสอนจากหลวงปู่ดูลย์=
* “…จิตที่ส่งออกนอกเพื่อรับสนองอารมณ์ทั้งสิ้นเป็นสมุทัย ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกแล้วหวั่นไหวเป็นทุกข์ จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรค ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธ…”
* “…พระธรรมทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นออกไปจากจิตพระพุทธเจ้าทั้งหมด ทุกสิ่งทุกอย่างออกจากจิตใจ อยากรู้อะไรค้นได้ที่จิต…”
* “…คนสมัยนี้เขาเป็นทุกข์เพราะความคิด…อุบายที่จะละความทุกข์ก็คือหยุดการปรุงแต่งแล้วปล่อยวางให้เป็น…แต่การจะทำเช่นนั้นได้ต้องอาศัยการภาวนา…”
* “…ถึงคราวตาย ต้องตายให้เป็น ต้องตัดสินใจว่ายังไงก็จะตายแน่แล้ว ไปวิตกทุกข์ร้อนหวั่นกลัวก็ไม่มีประโยชน์…ต้องสำรวมจิตใจให้สงบนิ่ง…ปล่อยวางทั้งหมด สุคติเป็นอันหวังได้แน่นอน…”
* ในหลวง: “…หลวงปู่ การที่จะละกิเลสให้ได้นั้น ควรจะละกิเลสอะไรก่อน?…” หลวงปู่: “…กิเลสทั้งหมดเกิดรวมอยู่ที่จิต ให้เพ่งมองดูจิต อันไหนเกิดก่อน ให้ละอันนั้นก่อน…”
* “…(เมื่อ)พิษของจิตได้ถูกถอนขึ้นจนหมดสิ้น…จิตใจจิตก็จะเหลือแต่ความบริสุทธิ์ ซึ่งมีประจำอยู่แล้วทุกคน…”
* “…คิดเท่าไร ๆ ก็ไม่รู้ ต่อเมื่อหยุดคิดได้จึงรู้…”
* “…ไอน์สไตน์มีความรู้มาก มีความสามารถมาก แยกปรมาณูที่เล็กที่สุดจนเข้าถึงมิติที่ 4 แล้ว แต่ไอน์สไตน์ไม่รู้จักพระนิพพาน จึงเข้าพระนิพพานไม่ได้…”
* “…อย่าอาลัยในสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้ว… เพราะสิ่งเหล่านั้นมันได้ทำหน้าที่ของมันอย่างถูกต้องโดยสมบูรณ์ที่สุดแล้ว…”
=สรุป=
ถ้าท่านเป็นนักปฏิบัติธรรม หนังสือเล่มนี้จะให้แรงบันดาลใจท่านในการหมั่นเจริญสติในทุก ๆ อิริยาบถค่ะ
แม้ท่านจะยังไม่เคยปฏิบัติธรรม หนังสือเล่มนี้จะทำให้ท่านเกิดศรัทธาในพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านอยากฝึกการเจริญภาวนาอย่างถูกต้องกับครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญขึ้นมาได้ค่ะ
หนังสือชื่อ “หลวงปู่ดูลย์” เรียบเรียงโดยคุณ อิสระพร บวรเกิด สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ มกราคม 2558 122 หน้า ราคา 149 บาท
——————————————————————
เกร็ดน่ารู้:
* เด็กสิงคโปร์และเวียดนามอ่านหนังสือเล่มโดยเฉลี่ยปีละ 60 เล่ม/คน
* คนไทยถึง 40% ไม่อ่านหนังสือเล่มใด ๆ เลย
* แม้ในหมู่คนไทยที่อ่านหนังสือก็อ่านโดยเฉลี่ยเพียงปีละ 4 เล่ม/คน
คอลัมน์ “ดร.ณัชร จัดหนังสือ” นี้ จึงมีขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศชาติค่ะ
——————————————————————-
เชิญมาหมั่นเจริญสติไปด้วยกันได้ที่ https://goo.gl/heCDhl

Related posts